Archiwum miesiąca: lipiec 2021

Nabór ofert na zakup urządzeń TIK

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup urządzeń TIK do zajęć metodą eksperymentu w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

Zapytanie ofertowe sprzęt TIK

Formularz ofertowy sprzęt TIK

protokół wyboru ofert- urządzenia TIK

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup urządzeń TIK, że w specyfikacji w pkt. 1 zakradł się błąd. Wpisano błędnie oprogramowanie MS Office, zapis oprogramowanie dot. tablicy interaktywnej, które pozwoli na współpracę z laptopem.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy w przedstawionych ofertach zaplanowano oprogramowanie MS Office, jeśli tak to prosimy o korektę przedstawionej oferty lub informację, że oferta nie obejmuje w/w oprogramowania.

Prosimy także o specyfikację zaproponowanego sprzętu w ofercie (nazwę produktu). Uzupełnienia danych należy dokonać do dn. 14 lipca do godz. 15:00

Nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia

Protokoły wyboru ofert:

Protokół wyboru ofert- adaptacja sali

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac biol.

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac matem.

protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac. chem.

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac. przyr.- geogr.

W związku z nieścisłościami w specyfikacji pomocy dydaktycznych/wyposażenia pracowni fizycznej Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu” dot. w/w pracowni

zapytanie ofertowe pomoce dyd. — pracownia fizyczna

pracownia fizyczna

Formularz zamówienia zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Formularz ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego

pracownia matematyczna zał. 1

pracownia fizyczna zał. 2

pracownia chemiczna zał. 3

pracownia przyrodniczo geograficzna zał. 4

pracownia biologiczna zał. 5

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021-CZ.3

Trzeci etap zakończenia roku szkolnego w naszej szkole okazał się dla wielu bardzo emocjonujący, gdyż związany był z opuszczeniem przez tegoroczną klasę 8 murów naszej szkoły.

Klasy 7 przygotowały humorystyczny i zarazem wzruszający program artystyczny oraz wręczyły naszym absolwentom drobny upominek na pamiątkę zakończenia nauki w Szkole Podstawowej. Czytaj dalej ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021-CZ.3