Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza rekrutację dla uczniów i nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

Szczegóły:(Załączniki)

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji

zał. nr 5 zaświadczenie

Nabór ofert na zakup urządzeń TIK

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup urządzeń TIK do zajęć metodą eksperymentu w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

Zapytanie ofertowe sprzęt TIK

Formularz ofertowy sprzęt TIK

protokół wyboru ofert- urządzenia TIK

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup urządzeń TIK, że w specyfikacji w pkt. 1 zakradł się błąd. Wpisano błędnie oprogramowanie MS Office, zapis oprogramowanie dot. tablicy interaktywnej, które pozwoli na współpracę z laptopem.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy w przedstawionych ofertach zaplanowano oprogramowanie MS Office, jeśli tak to prosimy o korektę przedstawionej oferty lub informację, że oferta nie obejmuje w/w oprogramowania.

Prosimy także o specyfikację zaproponowanego sprzętu w ofercie (nazwę produktu). Uzupełnienia danych należy dokonać do dn. 14 lipca do godz. 15:00

Nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia

Protokoły wyboru ofert:

Protokół wyboru ofert- adaptacja sali

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac biol.

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac matem.

protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac. chem.

Protokół wyboru ofert- pomoce dyd. prac. przyr.- geogr.

W związku z nieścisłościami w specyfikacji pomocy dydaktycznych/wyposażenia pracowni fizycznej Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu” dot. w/w pracowni

zapytanie ofertowe pomoce dyd. — pracownia fizyczna

pracownia fizyczna

Formularz zamówienia zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drogomyślu ogłasza nabór ofert na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia w ramach projektu “Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu”

zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Formularz ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego

pracownia matematyczna zał. 1

pracownia fizyczna zał. 2

pracownia chemiczna zał. 3

pracownia przyrodniczo geograficzna zał. 4

pracownia biologiczna zał. 5

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021-CZ.3

Trzeci etap zakończenia roku szkolnego w naszej szkole okazał się dla wielu bardzo emocjonujący, gdyż związany był z opuszczeniem przez tegoroczną klasę 8 murów naszej szkoły.

Klasy 7 przygotowały humorystyczny i zarazem wzruszający program artystyczny oraz wręczyły naszym absolwentom drobny upominek na pamiątkę zakończenia nauki w Szkole Podstawowej. Czytaj dalej ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021-CZ.3

Wyprawka dla pierwszaka

Drodzy Państwo.

Prosimy o zaopatrzenie uczniów klasy I w następujące przybory:

 • zeszyt w wąską linię ( 2 szt. – podpisany)
 • zeszyt w kratkę (2 szt. – podpisany)
 • ryza papieru ksero (biały)
 • blok techniczny z kolorowymi kartkami (A-4)
 • ołówek o trójkątnym przekroju (zatemperowany)
 • linijka do 20 cm
 • nożyczki zaokrąglone
 • plastelina
 • papier kolorowy – wycinanka (A-5 mały)
 • farby plakatowe, pędzle
 • kredki świecowe, ołówkowe
 • klej w sztyfcie + klej „MAGIK”
 • obuwie zamienne w worku
 • strój gimnastyczny (biała koszulka, ciemne spodenki) + obuwie na salę gimnastyczną w worku (koniecznie z jasną podeszwą).

Dziękujemy!