“Z rymem po zdrowie” – konkurs literacki

Oto lista laureatów:

Czytaj dalej “Z rymem po zdrowie” – konkurs literacki

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

20 listopada bierzemy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.

To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. Właśnie 20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Czytaj dalej Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Informacja o przetargu

Informujemy że, został ogłoszony przetarg nieograniczony  na realizację zadania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego i Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” szczegóły w zakładce “Przetargi”.

“Orzeł Informatyczny”

Zapraszamy uczniów klas V – VIII naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym “Orzeł Informatyczny”. Konkurs odbędzie się w szkole 26 listopada. Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszę o zgłoszenie się do p. Anny Wiech razem z podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodą na udział, klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wpisowym (10 zł) do dnia 30 października.

Konkurs plastyczny “Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”

W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym “Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”. Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane). Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę. Uczestnicy konkursu wykonują portret postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy. Portret ma być wykonany w formie płaskiej. Może zawierać elementy wypukłe przymocowane na stałe. Dopuszcza się wykonanie portretu z różnych materiałów i dowolnymi technikami. Wielkość portretu –  A4. Portret ma zawierać własnoręcznie wykonaną ramkę.

Prace należy dostarczyć do pani Anny Wiech do 16 października razem z wypełnioną Metryczką oraz z podpisanymi przez rodzica/prawnego opiekuna Oświadczeniami.

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie


Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.
Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W środę – 16 Września 2020 r. o godzinie 16.00, na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców . Po zebraniu ogólnym będą spotkania z  wychowawcami klas w salach lekcyjnych.