Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu
ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl

e-mail: zsdrogomysl.sekretariat@edu.strumien.pl

Strona www: zsdrogomysl.strumien.pl

Ilość uczniów: 222

Ilość oddziałów: 11