Dokumenty

Programy

 1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP w Drogomyślu na lata
 2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ZSP Drogomyśl

 Ankiety

 1. Ankieta Rodziców dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 2. Ankieta Dyrektora dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 3. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie na temat używek i bezpieczeństwa ogólnego w gimnazjach powiatu cieszyńskiego.

Przedszkole

  1. Statut ujednolicony
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2022/2023
  3. Deklaracja godzinowa pobytu dziecka w przedszkolu
  4. Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji
  5. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w Drogomyślu w związku z epidemią COVID-19

 

Szkoła Podstawowa

  1. Zgłoszenie dziecka do szkoły na rok 2022/2023
  2. Oświadczenie woli w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii
  3. Bezpłatny poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  4. Statut ujednolicony
  5. Punktowy system oceniania zachowania 
  6. Przedmiotowy System Oceniania
  7. Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Drogomyślu na lata 2016-2021
  8. Regulamin Rady Rodziców
  9. Warunki ubezpieczenia uczniów
  10. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
   prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy
   dokonywania tych czynności 
  11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
  12. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
  13. Wniosek legitymacja
  14. Procedury interwencji kryzysowej ZS Drogomyśl
  15. Karta zgłoszenia ucznia na świetlicę
  16. Karta zgłoszenia ucznia na żywienie w stołówce szkolnej

Biblioteka

 1. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej
 2. Regulamin biblioteki


Stołówka szkoła

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Boisko sportowe przy ZSP Drogomyśl

 1. Regulamin korzystania z boiska wraz z uchwałą