Dokumenty

Programy

 1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP w Drogomyślu na lata
 2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ZSP Drogomyśl

 Ankiety

 1. Ankieta Rodziców dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 2. Ankieta Dyrektora dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 3. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie na temat używek i bezpieczeństwa ogólnego w gimnazjach powiatu cieszyńskiego.

Przedszkole

  1. Statut ujednolicony
  2. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2016-2021
  3. Program wychowawczy przedszkola 
  4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2021/2022
  5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
  6. Zarządzenie
  7.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez
   Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
   w roku szkolnym 
  8. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w Drogomyślu w związku z epidemią COVID-19

 

Szkoła Podstawowa

  1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1 na rok 2021/2022
  2. Bezpłatny poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. Statut ujednolicony
  4. Punktowy system oceniania zachowania 
  5. Przedmiotowy System Oceniania
  6. Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Drogomyślu na lata 2016-2021
  7. Regulamin Rady Rodziców
  8. Warunki ubezpieczenia uczniów
  9. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
   prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy
   dokonywania tych czynności 
  10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
  11. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
  12. Wniosek legitymacja
  13. Procedury interwencji kryzysowej ZS Drogomyśl
  14. Karta zgłoszenia ucznia na świetlicę
  15. Karta zgłoszenia ucznia na żywienie w stołówce szkolnej

Biblioteka

 1. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej 
 2. Regulamin biblioteki


Stołówka szkoła

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Boisko sportowe przy ZSP Drogomyśl

 1. Regulamin korzystania z boiska wraz z uchwałą