Nauka zdalna

  1. Szkolne padlety:

Padlet Pedagoga Szkolnego: https://padlet.com/monikakoma/9cn5xd2yx5gt

Padlet Logopedy: https://padlet.com/kmklimek/idgdz0fh14u5

Padlet Harmonijna szkolna półka – świetlica, biblioteka, ruch: https://padlet.com/zintegrowani2/i0ez5i3hq0ib8dnu

Padlet SU: https://padlet.com/annamajerek/w2y6ngs8mxlu3wsu

2. WAŻNE!

Procedury i oświadczenia dotyczące zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu w czasie epidemii COVID-19

Szanowni Rodzice!!!

Informujemy, że zostały przygotowane procedury, z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora oświadczenie, jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko do przedszkola lub skorzystać z zajęć organizowanych na terenie szkoły.

Uczniowie, którzy będą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  dla klas  I-III na terenie szkoły oraz konsultacji, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie przez rodzica ucznia bądź po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem na konsultacje oraz przedłożeniu stosownego oświadczenia.

Oświadczenie należy przesłać co najmniej na dzień przed posłaniem dziecka do przedszkola/szkoły lub dostarczyć w dniu kiedy dziecko zostanie przyprowadzone, z tym, że wcześniej należy zgłosić informację dyrekcji telefonicznie.

Procedura bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Przedszkola w Drogomyślu

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drogomyślu

Procedury bezpieczeństwa dotyczącej organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu

Procedura bezpieczeństwa dotycząca realizacji konsultacji w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu

Oświadczenie rodziców