Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Założeniem Programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował,że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości i wykorzystania 60% przyznanych środków  nasza placówka została wyposażona w następujące pomoce:

Drukarkę 3D – FlashForge Adventurer 4 z akcesoriami,

Aparat Sony Cyber-shot DSC-RX100 III z funkcją kamery zgodnie z wymogami programu,

Gimbal ręczny,

Oświetlenie do realizacji nagrań,

Mikrofon kierunkowy,

Mikroport Kimafun – bezprzewodowy mikrofon krawatowy (nadajnik + odbiornik),

Statyw fotograficzny,

Mikrokontroler – zestaw startowy Arduino®,

Stacja lutująco-rozlutowywująca za pomocą gorącego powietrza,

ClassVR PREMIUM – wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 12 sztuk – okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistość wraz z licencją – 5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji,

Magnetyczny Polydron – zestaw klasowy,

Sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach przyrodniczych, technicznych, matematycznych, humanistycznych i w edukacji wczesnoszkolnej.

————————————————————————————————————————-

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych, aby wspomóc budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Od 1 września 2022 r. każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany
w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości. Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań
i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości i wykorzystania 40% przyznanych środków  nasza placówka została wyposażona w następujące pomoce:

Multimedialna biblioteka Geometria

Multimedialna biblioteka Biologia człowieka

Multimedialna biblioteka Chemia

Multimedialna biblioteka Fizyka i astronomia

System dziesiętny – zestaw klasowy

Zestawy klasowe klocków

Budowanie cieni – gra przestrzenna

ClassVR PREMIUM – wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 4 sztuk – okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistość.

Wyposażenie zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości umożliwia prowadzenie zajęć ze wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej.

Pozwala zaznajomić uczniów z inżynierią, robotyką, mechatroniką, programowaniem i elektroniką. Rozwija u dzieci szereg kompetencji XXI wieku, takich jak myślenie komputacyjne, kreatywność, myślenie przyczynowo- skutkowe, umiejętności analityczne i wyciąganie wniosków.