Przetargi

Ogłoszenie nr 611236-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do kuchni Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego i Przedszkola w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły zamówienia dostępne na stronie BIP – strumien.bip.net.pl