Kontakt

Nazwa Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Drogomyślu

ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl, tel. 33 8572 124

Dyrektor Zespołu: mgr Ilona Gabryś

Wicedyrektor Zespołu: mgr Anna Bujok

e-mail: zsdrogomysl.sekretariat@edu.strumien.pl

Strona www: zsdrogomysl.strumien.pl

Skrytka ePUAP: /ZSDrogomysl/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zsdrogomysl.inspektor@edu.strumien.pl tel. 603850154