Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 zakupiliśmy 278 pozycji książkowych. Przez kolejne lata służyć będą dzieciom w rozwijaniu nawyku czytania książek, rozwoju wyobraźni  i poznawaniu świata.