Archiwum kategorii: Bez kategorii

Konkurs plastyczny “Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”

W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym “Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”. Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane). Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę. Uczestnicy konkursu wykonują portret postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy. Portret ma być wykonany w formie płaskiej. Może zawierać elementy wypukłe przymocowane na stałe. Dopuszcza się wykonanie portretu z różnych materiałów i dowolnymi technikami. Wielkość portretu –  A4. Portret ma zawierać własnoręcznie wykonaną ramkę.

Prace należy dostarczyć do pani Anny Wiech do 16 października razem z wypełnioną Metryczką oraz z podpisanymi przez rodzica/prawnego opiekuna Oświadczeniami.

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie


Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.
Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W środę – 16 Września 2020 r. o godzinie 16.00, na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców . Po zebraniu ogólnym będą spotkania z  wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

 

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.
Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP  w Drogomyślu rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

Czytaj dalej Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021