W środę – 16 Września 2020 r. o godzinie 16.00, na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców . Po zebraniu ogólnym będą spotkania z  wychowawcami klas w salach lekcyjnych.