Szkolny konkurs ekologiczny – konkurs plastyczny

Regulamin Szkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego

Dla klas 1-4 ZSP w Drogomyślu

Dbajmy o przyrodę!”

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli klas 1-4 naszej szkoły

2. Cele konkursu:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej

 • propagowanie idei proekologicznego stylu życia

 • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów

 • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie

 • upowszechnianie inicjatyw twórczych

3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-4 naszej szkoły

4. Obowiązywać będą kategorie wiekowe:

 • uczniowie z kl. I-II

 • uczniowie z kl. III – IV

 • 5. Technika prac:

  • Dowolna

Mile widziane eksperymenty artystyczne!!!!

7. Ilość prac: każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną!

8. Prace muszą być podpisane

9.Terminy:

 • dostarczania prac: do 22.09.2020r. do organizatorów(p. B. Puda, H. Bełtowska)

 • wybór laureatów 23.09.2020r

 • Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie podana na apelu szkolnym i umieszczona na stronie internetowej szkoły.