Otwarcie naszej pracowni

Nasza nowa pracownia 🧪  została oficjalnie otwarta!
22 października w obecności Pani Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek , otworzyliśmy naszą nowoczesną pracownię.
Pani Minister i inni goście zostali przywitani przez Dyrektorkę panią Ilonę Gabryś, koordynatorkę dzisiejszego dnia panią Annę Głowinkowską oraz nasze „Koło regionalne” w pięknych, tradycyjnych cieszyńskich strojach w składzie: Nina Englert, Noemi Englert, Patryk Domagała i opiekun pani Kinga Klimek.

Pani Minister wraz z Przewodniczącą szkoły Niną Englert, która w cudownym, tradycyjnym stroju nas reprezentowała, i z Panią Dyrektor Iloną Gabryś, wspólnie symbolicznie przecięły wstęgę i otworzyły, jak zostało powiedziane: „pracownię wyposażoną na miarę XXI wieku” !
Nasza grupa regionalna zaprezentowała krótki występ artystyczny, po którym rozpoczęła się prezentacja pracowni i możliwości jakie ona daje uczniom i nauczycielom.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi z nimi zajęcia : Panią Honoratą Staniek, Panią Ireną Smolaną, Panią Joanną Spandel, Panią Magdaleną Balicką, Panią Beatą Wróbel zaprezentowali naszym gościom część eksperymentalną, podczas której każdy z gości mógł osobiście doświadczyć tego, czego dzięki nowej pracowni i jej wyposażeniu nasi uczniowie mogą doświadczać na co dzień.
Pracownia powstała dzięki projektowi naszej Szkoły „Rozwój przez edukację”. Jest ona wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, nowe laptopy, robot do nauki programowania i zestaw kreatywny pozwalający zbudować osobistego robota. Uczniowie mają do dyspozycji teleskop, dzięki któremu można prowadzić obserwacje kraterów Księżyca i pierwszych detali na niektórych planetach. Mamy także trójokularowy mikroskop cyfrowy Levenhuk z kamerą, mikroskopy stereoskopowe i inny sprzęt oraz pomoce naukowe w ogromnej ilości. To tylko niektóre z pomocy, które cieszą i uczą zarówno uczniów jak i nauczycieli.
W uroczystym otwarciu nowej pracowni uczestniczyli m.in. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń wraz z radnymi Marią Krutyłą, Jarosławem Mazurem, Józefem Rudolem oraz Jarosławem Szastem, przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz przedstawiciele szkoły na czele z dyrektor Iloną Gabryś.
O ty wydarzeniu piszą także na stronie ministerstwa:
Więcej zdjęć na naszym FB