Spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą

20 i 21 grudnia uczniowie klas 7 i 8 mieli okazję spotkać się ze znamienitym gościem, panią dr Iloną Czechowską pracownikiem naukowym Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą , pracownikiem Fundacji im. Karla Dedeciusa. Wykład dotyczył roli tłumacza w procesie literackim. Nasi uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w niezwykle ciekawym spotkaniu teoretyczno – warsztatowym. Zajęcia miały charakter zdalny. Było to bardzo ciekawe i inspirujące ! Liczymy na dalszą współpracę z panią doktor. Dziękujemy serdecznie pani Aleksandrze Czechowskiej za zorganizowanie spotkania, które było miłą odmianą i ciekawa lekcją.