Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Niedawno przedstawiciele klasy VIIb wraz z pedagogiem szkolnym zaprosili uczniów i nauczycieli do udziału w apelach, w trakcie których przybliżyli nam historię powstania Konwencji o prawach dziecka oraz przypomnieli, jakie prawa dotyczą wszystkich dzieci bez względu na ich miejsce zamieszkania czy pochodzenie. Zdecydowana większość uczestników tego wydarzenia ubrała się na niebiesko albo założyła niebieskie elementy stroju podkreślając, że solidaryzują się z tymi dziećmi na świecie, których prawa nie są respektowane.