Matematyka projektowo

Na zajęciach matematyka prowadzona metodą eksperymentu  uczniowie mają możliwości, by  mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zdolności, twórcze myślenie i pracowitość. Trudno jest tego dokonać na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych. Najczęściej uniemożliwia to zbyt duża ilość uczniów w klasie, a co za tym idzie obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań.

Główna tematyka opracowanego przeze mnie programu koncentruje się na problematyce doskonalenia umiejętności, częściowo już zdobytych na lekcjach matematyki, jak również na poszerzeniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań konkursowych, sudoku, krzyżówek itp. Program zakłada również motywowanie uczniów poprzez zaciekawienie i doświadczania radości płynącej z uczenia się poprzez zastosowanie różnorodnych metod przez zabawę z wykorzystaniem technik IT oraz dostępnych pomocy w które wyposażona jest szkoła np .karty, klocki, plansze, tablety.

https://youtu.be/glye3rAP8go

Możesz również polubić…

Skip to content