Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

DBI 2020
W dniu 2 marca 2020r. pedagog szkolny wraz z nauczycielem informatyki i przedstawicielami klasy VII podsumowali prowadzone przez cały poprzedni miesiąc działania promujące hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu (tzw. DBI) „Działajmy razem!” oraz zasady bezpiecznego Internetu. Przypomniano o zrealizowanych przez pedagoga szkolnego zajęciach w klasach I – II w oparciu o kreskówki pt. „Owce w sieci”, w klasach IIIa i IIIb na podstawie scenariusza „Nie hejtuję, reaguję”, w klasie IV z wykorzystaniem programu „3… 2… 1 Internet!”, w klasach Va, Vb, VIa i VIb według scenariusza „Jak sobie radzić
z agresją w sieci?” oraz w klasach VII i VIII na podstawie scenariusza „Zamiast hejtu”. W ramach DBI odbyły się również lekcje na temat bezpiecznego korzystania z sieci prowadzone przez nauczyciela informatyki z wykorzystaniem quizów „Kahoot” i gry online pt. „Interlandia”. Podczas apelu po raz kolejny przypomniano wszystkim uczniom zasady bezpiecznego Internetu oraz zasady antyhejtowe.