Wszystkie wpisy, których autorem jest zsdrogomysl

Ważna informacja dla rodziców

W związku z pojawiającą się możliwością uruchomienia pracy przedszkoli dla rodziców najbardziej potrzebujących, gdy oboje pracują –  musimy przeprowadzić wstępne rozeznanie, kto ma potrzebę wysłania dziecka do przedszkola.

Dlatego proszę o kontakt z wychowawcą, lub dyrekcją na adres zsdrogomysl.sekretariat@edu.strumien.pl lub pod nr telefonu szkoły:33 857 21 24; przedszkola: 33 8572345 dziś do godz.13:00 lub do godz.8:00 w poniedziałek 4.05 sms na nr tel. 504 751 132 Informacje zostaną przekazane Organowi prowadzącemu i to on ostatecznie podejmie decyzję o terminie i sposobie pracy placówki.