“Orzeł Informatyczny”

Zapraszamy uczniów klas V – VIII do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym “Orzeł Informatyczny”. Konkurs odbędzie się w szkole 26 listopada. Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszę o zgłoszenie się do p. Anny Wiech razem z podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodą na udział, klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wpisowym (10 zł) do dnia 30 października.