Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

 

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.
Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP  w Drogomyślu rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 

 • godz. 8:30 – 9:15 klasa II ( sala gimnastyczna) wejście główne
 • godz. 8:30 – 9:15 klasa VIII (s.14) wejście od Miasteczka Ruchu Drogowego
 • godz. 8:30 – 9:15 klasa V (s.19) wejście od Miasteczka Ruchu Drogowego
 • godz. 9:00 – 9:45 klasa IV (s.10) wejście główne
 • godz. 9:00 – 9:45 klasa VIIA (s.16) wejście od Miasteczka Ruchu Drogowego
 • godz. 9:30 – 10:15 klasa VIA (s.18) wejście od Miasteczka Ruchu Drogowego
 • godz. 9:30 – 10:15 klasa VIIB (s.17) wejście od Miasteczka Ruchu Drogowego
 • godz. 9:30 – 10:15 klasa III ( sala gimnastyczna) wejście główne
 • godz. 10:00 – 10:45 klasa VIB (s.10) wejście główne
 • godz. 10:30 – uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny na sali gimnastycznej

 

 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej dot. klas I-III.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
 • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej szatni i sali lekcyjnej.
 • Rodzice opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć na placu szkolnym.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowania dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem do budynku.

 

Uczniowie klas 4-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

 • Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają budynek tym samym wejściem.

 

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 

 1. Przed wejściem do budynku szkoły wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.)  i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 4. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 5. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 6. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają budynek tym samym wejściem.

 

 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

 

UWAGA!

 

Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m, w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
  1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  3. organizacji przerw obiadowych
 3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do mobiDziennika, odbioru podręczników (prosimy o zabranie torby na podręczniki oraz przyborów do pisania).
 4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

 

Z pozdrowieniami

Ilona Gabryś

Dyrektor ZSP w Drogomyślu