Dokumenty

Zasady Rekrutacji na rok 2017-2018 
Zarządzenie
Uchwała

Programy

 1. Program Wychowawczy ZSP w Drogomyślu na lata 2016-2019
 2. Szkolny Program Profilaktyki ZSP w Drogomyślu na lata 2016-2019
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZSP Drogomyśl 2014

 Ankiety

 1. Ankieta Rodziców dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 2. Ankieta Dyrektora dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów
 3. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie na temat używek i bezpieczeństwa ogólnego w gimnazjach powiatu cieszyńskiego.

Przedszkole

  1. Statut ujednolicony
  2. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2016-2021
  3. Program wychowawczy przedszkola 
  4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2019-2020    (NOWE)
  5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
  6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez
   Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
   w roku szkolnym 2019/2020

 

Szkoła Podstawowa

  1. Bezpłatny poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. Statut ujednolicony
  3. Punktowy system oceniania zachowania 
  4. Przedmiotowy System Oceniania
  5. Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Drogomyślu na lata 2016-2021
  6. Regulamin Rady Rodziców
  7. Warunki ubezpieczenia uczniów
  8. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
   prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy
   dokonywania tych czynności w roku szkolnym 2019/2020
  9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
  10. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
  11. Wniosek legitymacja
  12. Procedury interwencji kryzysowej ZS Drogomyśl

Biblioteka

 1. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej 
 2. Regulamin biblioteki


Stołówka szkola

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Boisko sportowe przy ZSP Drogomyśl

 1. Regulamin korzystania z boiska wraz z uchwałą